• دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید- 19
    اطلاع رسانی تصویری پنل های کنگره

  • دبیر علمی دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید ۱۹، اعلام کرد:
    تعداد 132 مقاله از سراسر کشور، در دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید ۱۹ ارائه می شود